Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2016

13:55
1359 06f3 500
Reposted bynikomuanislowa nikomuanislowa
13:55

February 06 2016

23:37
Mam jeden główny problem co do mojej osoby. Widzę, dostrzegam i zauważam więcej niż inni. Czuję i odczuwam też bardziej niż inni. Coś pojawi się na moim horyzoncie, a ja już domniemam tam WSZYSTKIEGO, przy czym ktoś z boku potrafi nie dostrzec ogólnego konturu i zarysu tego czegoś. I w ogóle mam wrażenie… Jestem pewna, że moja skala świadomości jest miliard razy większa niż przeciętnego człowieka.
— autor nieznany (via required-improvement)

February 05 2016

11:10
1387 a4a9 500
Reposted byrudzinskacupcakeofdarknessunicornsforeverinto-blackpiehuskoralinanaturalgingerselseyAdalbert67chrzrzrzjemkartofleniedonaprawieniachangecolourgingerowaablonde-troubelleCannonballavantasiansurprisemedantheman
11:10
1400 fbef
Reposted byrudzinska rudzinska
11:06
1409 b858
Reposted bychaoswmojejglowie chaoswmojejglowie
11:06
1422 ed06
11:06
1434 1c6d 500

November 26 2015

13:15
1444 7bc2

November 21 2015

21:38
1458 220c
21:37
1481 92f4
21:37
1498 3296 500
21:36
1509 ed65

November 20 2015

15:40
1521 ea94 500
Reposted bychaoswmojejglowiechaoswmojejglowiechaoswmojejglowie
15:40
1534 de49
15:39
Przecież chodzi o to, by żyć w sposób, w jaki człowiek sobie wymarzył.
— Mela Koteluk (via feel-my-flava)
Reposted byjustminechaoswmojejglowie
15:39
1568 fe4f
15:38
1575 df11

November 19 2015

16:07
żyłem a właściwie spałem
w poniedziałek wtorek środę
czwartek piątek sobotę niedzielę
był to bardzo dyskretny sen
z zachowaniem wszelkich niezbędnych pozorów życia
— Józef Baran (via polskie-zdania)
Reposted bynikomuanislowa nikomuanislowa
16:04
1597 ba8d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl